Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų ar pasiūlymų, susisiekite su mumis. Galite mums paskambinti ar parašyti el. paštu. Taip pat maloniai kviečiami apsilankyti biure, kur galėsite apžiūrėti VELUX gaminių stendus.

Privatumo politika

Mes gerbiame ir saugome Jūsų privatumą. Toliau pateikiama informacija, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) aprašo pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurios taikomos mūsų skaitmeninėse platformose, kurių nuorodos pateiktos mūsų interneto svetainėje www.velux.lt (toliau – Interneto svetainė) ir, kurios leidžia pasiekti mus internete ir naudotis mūsų paslaugomis; mūsų paslaugų gavėjams ir prekių įgijėjams; asmenims, sutikusiems gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą; kandidatams, dalyvaujantiems atrankose į darbo vietas, sudarantiems sutartis; asmenims, kurie kreipiasi į UAB „VELUX Lietuva“. Ši VELUX grupės Privatumo politika parengta laikantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

Už Jūsų duomenų rinkimą, saugojimą ir tvarkymą atsako UAB „VELUX Lietuva“, kurios patronuojančioji įmonė yra Danijoje registruota VELUX A/S (registracijos Nr. 30003519; registruotas buveinės adresas – Aadalsvej 99, DK-2970 Horsholmas).

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas: Jakob Burkard, tel. Nr. +45 7634 5898, el. paštas jakob.burkard@velux.com.

1.      Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Teisinis asmens duomenų, susijusių su sutartimi arba galima sutartimi, tvarkymo pagrindas yra tas, kad tai būtina mūsų įsipareigojimams pagal sutartį vykdyti arba Jūsų pageidaujamiems veiksmams prieš sudarant sutartį atlikti. Jeigu duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų duotas sutikimas, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, kaip nurodyta toliau, bet tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, kurį vykdė UAB „VELUX Lietuva“ iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jeigu dalijamės asmens duomenimis su teisėsaugos ar kitomis valdžios institucijomis, tai darome mūsų teisinės prievolės vykdymo pagrindu.

2.     Kodėl ir kokiu tikslu renkame asmens duomenis

UAB „VELUX Lietuva“ renka šių pagrindinių kategorijų duomenis ir šiais pagrindiniais duomenų rinkimo tikslais:

2.1.  Bendrai VELUX verslo veiklai vykdyti

Prekių pardavimo, paslaugų teikimo, sutarties sudarymo ir vykdymo, , apmokėjimo tikslais, mes renkame informaciją apie asmenis, klientus, potencialius klientus, tiekėjus (įskaitant trečiųjų šalių paslaugų teikėjus) ir kitas suinteresuotąsias šalis.

Šie duomenys gali būti asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas telefono numeris, adresas, mokėjimo ir kredito kortelės informacija  ir kita informacija, būtina sutarties sudarymui ir vykdymui. 

Galime atskleisti asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą) savo prekybos atstovams, logistikos partneriams arba nepriklausomiems montuotojams, kad būtų įvykdytas kliento užsakymas, įskaitant VELUX produktų pristatymą klientui arba pagalbą atsakant į užklausas.

Aptariamu tikslu asmens duomenys tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu. Duomenys, patvirtinantys sutarties sudarymo faktą ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei finansines operacijas patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų po sutarties sudarymo, kiti duomenys saugomi 5 metus.

2.2.  Atsakyti į užklausas

Galite nuspręsti pateikti mums savo asmens duomenis, įskaitant savo vardą, pavardę, el. pašto adresą arba kitą kontaktinę informaciją, kai kreipiatės į UAB „VELUX Lietuva“ klientų aptarnavimo skyrių telefonu, el. paštu, paštu arba naudodamiesi mūsų skaitmeninėmis platformomis. Turėdami šiuos duomenis galėsime atsakyti į Jūsų prašymus pateikti informaciją apie VELUX produktus ar atlikti VELUX produktų garantinį servisą. Informacija gali būti atskleista nepriklausomiems montuotojams arba mūsų prekybos atstovams, kad galėtume įvykdyti klientų prašymą arba susitarti dėl paslaugos, tokios kaip techninė priežiūra, suteikimo, arba pateikti kainos pasiūlymą.  

Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Jūsų duomenys šiuo tikslu saugomi 4 metus nuo paskutinio kontakto dienos.

2.3.  Verslo plėtra

Asmens duomenys, kuriuos Jūs mums pateikiate (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas), ir per mūsų skaitmenines platformas surinkti asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas) naudojami gerinti mūsų klientų supratimą ir užtikrinti tinkamos informacijos ir pasiūlymų perdavimą visais kanalais, kuriais Jūs galite susisiekti su mumis ir VELUX A/S. Be to, šie asmens duomenys naudojami ir produktų plėtrai.

2.4.  Tiesioginės rinkodaros pranešimai

Tiesioginė rinkodara vykdoma asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus ir davę savo sutikimą, atžvilgiu.

Jums sutikus, asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą galime naudoti siekdami informuoti Jus apie VELUX veiklą, produktus ir paslaugas, siųsti naujienlaiškius.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus. Mūsų naujienlaiškio ir kitų tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakymo nuorodą rasite el. laiškų apačioje arba susisiekite su mumis el. paštu velux.lietuva@velux.com arba įprastu paštu.

Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 1 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami. Atsisakius mūsų naujienų ar kitų tiesioginės rinkodaros pranešimų prenumeratos, Jūsų asmens duomenys bus ištrinti per 30 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome kitais teisėtais tikslais ar pagrindais.

Jei esate mūsų klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, UAB „VELUX Lietuva“ savo teisėto intereso pagrindu Jūsų nurodytu elektroniniu paštu siųs pranešimus dėl savo teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių. Šiuo atveju Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 1 metus. Jūs bet kada galite paprieštarauti tokiam Jūsų asmens duomenų naudojimui apie tai pranešdami elektroniniu paštu velux.lietuva@velux.com.

2.5.  Lankytojų ir klientų apklausos

Lankytojų ir klientų apklausos vykdomos asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus ir davę savo sutikimą, atžvilgiu.

Galime rinkti asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas) iš skaitmeninių platformų lankytojų arba klientų vykdydami apklausas apie mūsų paslaugas ir produktus. Esant Jūsų sutikimui, asmens duomenis perduosime VELUX A/S tam, kad ir VELUX A/S atliktų apklausas. Jūsų asmens duomenys, negavus sutikimo, nebus naudojami tiesioginės rinkodaros komunikacijai.

Galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dalyvauti lankytojų ir klientų apklausose susisiekę su mumis el. paštu velux.lietuva@velux.com.

Duomenys lankytojų ir klientų apklausos tikslais bus naudojami 1  metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

2.6.  Potencialūs darbuotojai ir rangovai

Kai asmuo kreipiasi dėl darbo arba sudaro sutartį su mumis, mes renkame tam tikrą informaciją, kaip antai: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija apie darbo patirtį, diplomus, atitinkamų įrašų patikrinimai, informacija apie profesinius interesus, motyvacinis laiškas  ir CV. Duomenys Jūsų sutikimu gali būti renkami tiesiai iš Jūsų, iš įdarbinimo konsultanto ir iš buvusių asmens darbdavių bei kitų, įskaitant rekomendacijas ir viešai prieinamus šaltinius. Ši informacija naudojama siekiant informuoti arba padėti mums apsispręsti, ar pateikti šiam asmeniui darbo pasiūlymą arba samdyti asmenį pagal sutartį.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

2.7.  Įstatymų laikymasis

Mes galime rinkti asmens duomenis, kaip reikalaujama arba leidžiama pagal teisės aktus.

Asmens duomenys, kuriuos renkame, laikomi konfidencialiais, ir jie nebus parduodami arba išnuomojami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus išimtis paminėtas 2 ir 4 skirsniuose.

3.      Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis

Mes renkame informaciją, kurią Jūs pateikiate mums, kai kreipiatės į mus dėl mūsų produktų, paslaugų arba informacijos, registruojatės, dalyvaujate viešuose forumuose arba kitose veiklose mūsų svetainėse ir programėlėse, pateikiate atsakymus klientų apklausose, kreipiatės dėl darbo ar sudarote su mumis sutartį arba kitaip bendraujate su mumis. 

Mes renkame informaciją naudodamiesi įvairiomis technologijomis, kaip antai slapukai. Daugiau informacijos apie slapukus rasite: VELUX slapukų politika.

3.1.  Nuorodos į kitas interneto svetaines

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas svetaines (kaip antai: „Facebook“, „Google+“, „YouTube“, „Pinterest“), kurių ši Privatumo politika neapima, su pastarųjų svetainių privatumo pareiškimais galite susipažinti žemiau nurodytais adresais:

·       “Facebook“ privatumo pranešimas pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

·       „Google“ privatumo politika pateikiama adresu https://policies.google.com/privacy?hl=lt;

·       „YouTube“ privatumo politika pateikiama adresu https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=en;

·       „Pinterest“ privatumo politika pateikiama adresu https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Atkreipkite dėmesį, kad mes neatsakome už kitas svetaines ir jų turinį. Raginame Jus perskaityti kiekvienos svetainės, kurioje lankotės, privatumo pareiškimus.

4.     Dalijimasis Jūsų asmens duomenimis su kitomis įmonėmis

UAB „VELUX Lietuva“ nesidalija Jūsų asmens duomenimis, išskyrus kelis atvejus, įskaitant:

·       kai jungtinė įmonė ar trečiosios šalys atlieka paslaugas mūsų vardu, pavyzdžiui, siuntų pristatymas ir klientų aptarnavimas. Šioms įmonėms draudžiama naudoti Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, nei prašome mes arba reikalaujama pagal teisės aktus;

·       kai dalijamės asmens duomenimis su jungtine įmone ar trečiosiomis šalimis siekdami užtikrinti savo klientų saugą ir saugumą, ginti savo teises ir turtą, laikytis teisinių reikalavimų arba kitais atvejais, jeigu nuoširdžiai manome, kad tokio atskleidimo reikalaujama pagal teisės aktus;

·       kai Jūs leidžiate mums dalytis Jūsų asmens informacija su kita įmone:

o   nusprendę dalytis savo asmens duomenimis su kruopščiai atrinktomis įmonėmis, kad jos galėtų siųsti savo pasiūlymus ir savo produktų ir paslaugų reklamas;

o   nurodę dalytis Jūsų asmens duomenis su trečiųjų šalių svetainėmis arba platformomis, tokiomis kaip socialinių tinklų svetainės.

5.     Jūsų teisės ir pasirinkimai

Mes suteikiame Jums galimybę pasinaudoti tam tikromis teisėmis ir pasirinkimais, susijusiais su mūsų atliekamu informacijos apie Jus rinkimu, naudojimu ir dalijimusi. Pagal vietos įstatymus Jūsų teisės ir pasirinkimai:

  • galite keisti savo pasirinkimą dėl prenumeratos, naujienlaiškių ir saugos pranešimų;
  • galite pasirinkti, ar norite gauti iš mūsų ir/ar VELUX A/S tiesioginės rinkodaros pranešimus apie mūsų produktus ir paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti;
  • galite pasirinkti, ar norite gauti tikslines reklamas iš įvairių reklaminių tinklų, duomenų apsikeitimų, rinkodaros analitikų ir kitų paslaugų teikėjų;
  • teisės aktuose numatytais atvejais galite nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
  • galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • galite prašyti prieigos prie savo asmens duomenų, kuriuos turime sukaupę apie Jus, kad ištaisytumėte pasikeitusius ar netikslius duomenis, kad teisės aktais nustatyta tvarka apribotume duomenų tvarkymą ir tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti, kad ištrintume iš savo duomenų bazės Jūsų duomenis;
  • turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją;

·       galite pasinaudoti savo teisėmis ir pasirinkimais arba prašyti prieigos prie savo asmens duomenų susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi arba vykdydami nurodymus, pateiktus pranešimuose, kuriuos Jums atsiuntėme. Atminkite, kad jeigu neleisite mums rinkti Jūsų asmens duomenų, mes negalėsime tiekti Jums tam tikrų produktų arba suteikti paslaugų, o teikdami paslaugas negalėsime atsižvelgti į Jūsų interesus ir pageidavimus. Jeigu turėtumėte klausimų apie konkrečius asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome arba saugome, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.

Į Jūsų prašymą, kurį pateikiate naudodamiesi savo teisėmis, atsakysime per vieną mėnesį, bet turime teisę pratęsti šį terminą dar dviem mėnesiams. Jeigu pratęsiame atsakymo terminą, apie tai Jums pranešime per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.

6.     Duomenų saugumas, vientisumas ir saugojimas

Jūsų informacijos saugumas, vientisumas ir konfidencialumas mums labai svarbu. Mūsų grupė naudoja technines, administracines ir fizines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti informaciją nuo neteisėto priėjimo, atskleidimo, naudojimo ir keitimo. Retkarčiais mes peržiūrime savo saugumo tvarkos aprašus, kad apsvarstytume naujas technologijas ir būdus. Žinokite, kad nepaisant mūsų pastangų, jokios saugumo priemonės nėra tobulos ar neįveikiamos.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek būtina pasiekti šioje Privatumo politikoje nurodytus tikslus, nebent pagal įstatymus reikalaujama arba leidžiama juos saugoti ilgiau.   Prireikus mes nuolat atnaujinsime Privatumo politiką.

7. Duomenų perdavimai, saugojimas ir tvarkymas

Mūsų įmonė priklauso VELUX grupei, kuri vykdo veiklą visame pasaulyje ir gali perduoti Jūsų asmens duomenis atskiroms VELUX įmonėms arba trečiosioms šalims visame pasaulyje šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Kai perduodame, saugome arba tvarkome Jūsų asmens duomenis, mes imamės pagrįstų žingsnių apsaugoti Jūsų asmens duomenų privatumą. Be to, naudodami arba atskleisdami iš Europos Sąjungos perduotus duomenis, laikomės ES – JAV ir Šveicarijos – JAV  Privatumo skydo programos, vadovaujamės Komisijos priimtomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis , naudojame kitas priemones pagal Europos Sąjungos teisės aktus atitinkamai apsaugai užtikrinti arba gauname Jūsų sutikimą.

Jūsų asmens duomenys saugomi serveriuose Europos Sąjungoje.

 8.   Šios Privatumo politikos pakeitimai

Pasiliekame teisę keisti šią Privatumo politiką, kad įdiegtume naujausias technologijas, pramonėje taikomas praktikas, reguliavimo reikalavimus ar kitais tikslais. Pranešime Jums, jeigu šie pakeitimai bus svarbūs, apie tai paskelbdami savo internetinėje svetainėje.

 9.   Komentarai ir klausimai

Jeigu turite pastabų arba klausimų dėl šios Privatumo politikos, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo skyrių žemiau nurodytais kontaktais.

Galite pateikti skundą dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Galite kreiptis į mus pasinaudoję šios Privatumo politikos pabaigoje nurodyta kontaktine informacija. Pateikiant skundą VELUX A/S, asmens duomenų apsaugos pareigūnui, būtina nurodyti skundo teikėjo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją. UAB „VELUX Lietuva“ per 30 dienų išnagrinės skundą ir į jį atsakys. Jeigu manote, kad UAB „VELUX Lietuva“ tinkamai neišnagrinėjo skundo, galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (tel. Nr.: 8 5 271 28 04, www.ada.lt).

10. Kontaktinė informacija

Ši interneto svetainė priklauso ir ją valdo UAB „VELUX Lietuva“. Visi prašymai ir užklausos gali būti pateikiami:

UAB „VELUX Lietuva“

S. Žukausko g. 49, 8 aukštas,

Vilnius LT-09131

velux.lietuva@velux.com

Tel. (8 5) 270 91 01

Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo koreguota 2018 m. gegužę.