Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų ar pasiūlymų, susisiekite su mumis. Galite mums paskambinti ar parašyti el. paštu. Taip pat maloniai kviečiami apsilankyti biure, kur galėsite apžiūrėti VELUX gaminių stendus.

Teisinis pranešimas

Ši svetainė priklauso, ją sukūrė ir prižiūri įmonė VELUX A/S, įsikūrusi Breeltevej 18, DK-2970 Hørsholm ir įregistruota pagal Danijos karalystės įstatymus. Svetainės buveinė yra Danijoje ir ji skirta suteikti informaciją apie VELUX įmonę, jos gaminius bei paslaugas.

Šioje parduotuvėje esantis turinys

Atidarydami arba naršydami šią svetainę arba kitu būdu naudodami šioje svetainėje pateiktą turinį, įskaitant programinės įrangos atsisiuntimą, turėtumėte imtis reikalingų saugumo priemonių, kad užtikrintumėte, jog jūsų naudojamame turinyje nėra virusų, jis netrikdys ir nepažeis jūsų kompiuterio sistemų, įskaitant tai, kad atsisiųsta programinė įranga yra suderinama su jūsų kompiuterio programine įranga. Nepaisant visų naudojamų priemonių užtikrinti šioje svetainėje pateikto turinio išsamumą, tikslumą ir naujumą, nesuteikiama jokia su turiniu susijusi garantija. Neturėtumėte nei veikti nei atsisakyti veikimo, susijusio su turiniu, tačiau susisiekite su vietine VELUX įmone, kuri suteiks reikalingą informaciją ir pagalbą. Turinys yra VELUX ir kitų įmonių nuosavybė. Viso arba dalies turinio atkūrimas ar naudojimas bet kokia forma neasmeniniams ir komerciniams tikslams yra draudžiamas. Nesuteikiama jokia garantija atkurti arba naudoti šį turinį jokiais tikslais, išskyrus įprastą naršymą internete.

Norėdami atkurti turinio dalis asmeniniais, nekomerciniais tikslais, turite nurodyti VELUX autorystę ir įtraukti nuorodą į šią svetainę (http://www.VELUX.com) bei autorių teisių ženklą © 2005 VELUX Group. Tekstai, nuotraukos, filmai, brėžiniai, grafikai, garso įrašai, duomenys ir kt. gali būti saugomi autorių teisių ir yra arba VELUX nuosavybė, arba naudojami pagal VELUX turimą licenciją. Prekių ženklai ir paslaugų ženklai, įskaitant logotipus, šūkius ir kt. yra užregistruoti arba neužregistruoti ir naudojami pagal VELUX turimą licenciją. Rodomi gaminiai ir apibūdinti gamybos metodai gali būti saugomi pagal kitus intelektinės nuosavybės įstatymus, įskaitant patentus ir patento paraiškas, naudojamas pagal VELUX turimą licenciją. Licencija naudoti intelektinės nuosavybės teises nesuteikiama ir įspėjama, kad VELUX kruopščiai stebi ir nedelsiant traukia baudžiamojon atsakomybėn už bet kokius įmonės intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus.

Per šią svetainę suteiktas turinys – VELUX renka neasmeninę informaciją apie svetainės lankytojus svetainės atnaujinimo ir tobulinimo tikslais, kad apsilankymo metu būtų užtikrinta geriausia patirtis ir aktualiausia informacija. Asmeninė informacija renkama tik lankytojams ją savanoriškai pateikus. Tokia informacija apima vardą ir pavardę, adresą, telefono ir faksimilės numerį bei el. pašto adresą ir bus naudojama tik informacijos pateikimo metu nurodytais tikslais, nebent jūs aiškiai nurodėte kitaip. VELUX renkama asmeninė ir neasmeninė informacija yra laikoma konfidencialia bei jis nebus parduodama, išnuomojama ar kitaip atskleista trečiosioms šalims. Bet koks per šią svetainę VELUX gautas turinys laikomas nekonfidencialiu ir nepatentuotu. VELUX atkurs, naudos, keis ir perleis tokį turinį be apribojimų, įskaitant šiame turinyje esančias gaminių idėjas ar gamybos metodus bei praktinę patirtį.

Nuorodos į kitas svetaines – naudodami šioje svetainėje pateiktą nuorodą į kitą svetainę, išeisite iš šio puslapio. Jūsų atidaroma svetainė yra nepriklausoma nuo šio puslapio ir VELUX neprisiima atsakomybės už jos turinį. Šioje svetainėje pateikus nuorodą, nesuteikiama jokia garantija ir neatsakoma už turinį svetainės, į kurią pateksite. VELUX nėra atsakinga dėl tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, kilusių dėl tokios svetainės atidarymo ar naršymo, ar jos turinio naudojimo, nepriklausomai nuo nuostolių priežasties ir nepriklausomai nuo to, ar VELUX privalėjo ar turėjo numatyti tokius nuostolius, įskaitant tokių nuostolių riziką dėl šios nuorodos nepašalinimo iš svetainės ar kt. Nuoroda į šią svetainę Jei kitoje svetainėje yra pateikta nuoroda į šią svetainę, nebent aiškiai nurodyta kitaip, VELUX nedavė sutikimo arba nepatvirtino nei nuorodos, nei turinio, esančio tokioje svetainėje, bei VELUX įmonė nėra susijusi su tokios svetainės savininku. Kiti šios svetainės teisiniai pranešimai Tam tikrų šios svetainės sričių lankymas gali būti reguliuojamas tam tikrų teisinių pranešimų, papildančių šį bendrą teisinį pranešimą. Šis bendras teisinis pranešimas negali būti apribojamas ar keičiamas jokiu kitu teisiniu pranešimu. © 2001, 2008 VELUX Group.